Světlušky

Světluškovský oddíl (28. roj světlušek) spadající pod středisko Milana Genserka se po celou dobu svého fungování snaží vytvářet příjemné a edukativní prostředí pro dívky ve věku od 7 do 11 let. Oddíl je rozčleněn na čtyři menší skupinky po 8 – 12 dívkách. Díky tomuto rozdělení jsme schopni poskytnout individuální přístup každé z našich členek.

Program připravují rádkyně, dívky, jež jsou odmalička členkami našeho střediska, a tudíž jsou plně kompetentní pro vzdělávání našich nejmenších. Většina z nich navíc absolvovala, popřípadě má v plánu absolvovat, kurzy pro vzdělávání skautských vedoucích (rádcovský kurz, čekatelský kurz, vůdcovský kurz, zdravotnický kurz atd.)

Celý oddíl se setkává každou druhou sobotu na výpravě po okolí města Brna. Čtyřikrát do roka pořádáme ve spolupráci s ostatními oddíly vícedenní akce s přespáním na skautských základnách po celé ČR. Celoroční činnost je završena třítýdenním táborem v měsíci červenci na tábořišti poblíž Dolního Radíkova v České Kanadě.

Chcete-li přihlásit svou dceru do oddílu Světlušek, obracejte se prostřednictvím e-mailu na Aryu (klara.arya@gmail.com).

Světlušky na Facebooku

Světlušky jsou na Facebooku – pokud ho používáte, přidejte se k nám a neunikne vám žádná akce!

Kontakt

Vedoucí oddílu

Arya – Klára Trávníčková
e-mail: klara.arya@gmail.com
mobil: 773 225 221

Zástupkyně vedoucí oddílu

Saxána – Sára Zemková
e-mail: sarazemkova@seznam.cz
mobil: 605 703 731

Události z kalendáře

 • Astry slaví 50!

  7. 9. 2019

 • Zahajovací schůzka Světlušek

  12. 9. 2019

 • Středisková rada

  15. 9. 2019  18:00 - 20:00

 • Brigáda

  5. 10. 2019 - 6. 10. 2019  

 • Mikulášská

  8. 12. 2019